وزارت خارجه آمریکا : خامنه ای ریاکار فاسدی است که یک صندوق سرمایه معاف از مالیات با میلیاردها دلار ثروت دارد
در این توئیت که یکشنبه ۱۸ آذر منتشر شد، آمده است: «امروز روز جهانی مبارزه با فساد است. با تاسف برای مردم ایران، حکومت آنها مملو از ریاکاران فاسد است. یکی از آنها علی خامنه ای است که یک صندوق سرمایه معاف از مالیات با میلیاردها دلار ثروت دارد.»

اشاره وزارت خارجه آمریکا به ستاد اجرایی فرمان امام است که براساس گزارش رویترز این نهاد زیر نظر رهبر رژیم مسلط بر ایران ۹۵ میلیارد دلار ثروت دارد.

18 آذر97


http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah