اعتصاب و تجمع اعتراضی کارکنان شرکت مس تخت گنبد
روز یکشنبه هجدهم آذر نودوهفت کارکنان شرکت مس تخت گنبد در #سیرجان در اعتراض به پایین بودن حقوق و مزایا در محل این شرکت دست به اعتصاب و تجمع زدند.
در آبادان نیز جمعی از کارگران آبفای روستایی، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب اقتاده در مقابل فرمانداری رژیم تجمع کردند
کارکنان بیمارستان خمینی #کرج روز شنبه برای سی چهارمین بار تجمع اعتراضی برگزار کردند.
تجمع کنندگان خواستار پرداخت حقوق عقب افتاده خود شدند
شعار:
ای مسئولی که ساکت نشستی بخاطر جیب خودت چشاتو بستی ننگ برتو ننگ برتو

تهران- یکشنبه ۱۸ آذر ۹۷ تجمع اعتراضی حواله داران هاووال و بسترن از بهمن موتور در سازمان حمایت مصرف کنندگان

 

 

photo_2018-12-09_20-38-37.jpgphoto_2018-12-09_20-38-46.jpg