حمیدرضا رحمتی، معلمی که در محوطه آموزش و پرورش شهرضا دست به تحصن اعتراضی زده‌بود، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، حمیدرضا رحمتی، از اعضای کانون فرهنگیان شهرضا که در اعتراض به بازداشت معلمان، در محوطه آ‌موزش و پرورش این شهر، از روز دهم آذرماه دست به “تحصن تک‌نفره” زده‌بود، صبح روز یک‌شنبه ۱۸ آذرماه در حین خروج از منزل از سوی ماموران اداره اطلاعات شهرضا بازداشت و به زندان منتقل شد.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah