در گرامیداشت « ۱۶ آذر روز دانشجو» روزی که به عنوان نماد مبارزه جنبش دانشجویی علیه دیکتاتوری در ایران به ثبت رسیده است؛ ما شاهد اعتراضات دانشجویی در دانشگاههای کشور بودیم. اعتراضاتی که شاه بیت حرفشان علیه چهل سال دیکتاتوری و اختناق و زنجیر و ستم و تبعیض وبی عدالتی و در همبستگی و اتحاد با کارگران و معلمان بود.
کارگران و معلمانی که برای اعتراض به وضع ناگوار و غیر قابل تحمل معیشتی خود؛ اعتراض به بی حقوقی و فقر و گرسنگی بازداشت و زندانی شده و مورد شکنجه و اذیت و آزار و پرونده سازیهای امنیی قرار گرفته اند!
جمهوری اسلامی برای جلوگیری از تجمعات دانشجویی در گرامیداشت شانزده آذر در فضایی خارج از کنترل وسیطره خود ناکام بود. از لشگر بسیجیانی هم که برای کنترل دانشجویان و دانشگاهها در این مراکز آموزشی برای امنیتی کردن این محیط زیر عنوان دانشجو مستقر کرده بود طرفی نبست. رئیس جمهور نظام از ترس خشم و نارضایتی دانشجویان به جای ایراد سخنرانی در دانشگاه تهران به سمنان رفت که آنجا هم در امان نماند و دانشجویان این دروغگوی شیاد را سکه یک پولش کردند.

دانشجویان فضای اختناق و زنجیری که بر دانشگاهها بویژه در دوره روباه بنفش حسن روحانی حاکم شده بود و تازه در پاسخ به اعتراضات دانشجویان به همه وعده های دروغینش «دو قورت و نیمش هم باقی است!» و طلبکارانه از دانشجویان می پرسد:«دانشگاه باید جواب بدهد که برای کشور چه‌کار کرده؟ »! با برپایی تجمعات اعتراضی در هم شکستند. اعتراضات جنبش دانشجویی نشان داد که این سیاست نه تنها دانشگاه و دانشجویان را از مبارزه برای آزادی مایوس نکرده بلکه نتیجه معکوس داده و «دانشگاه زنده است.»
در این هنگام که سایه بختک دو خردادی بر سر دانشگاه و دانشجویان نیست. ویروس سبز در حال ریشه کن شدن است. حرکات اعتراضی دانشجویان در جامعه ملتهب و طغیانگر ایران چشم انداز روشنی را برای جنبش دانشجویی نشان میدهد.
در چنین شرایطی تنظیم رابطه با اعتراضات اجتماعی اقشار مختلف بویژه کارگران و معلمان و .دیگر اقشار زحمتکش جامعه نمودهایی از گامهای درست جنبش دانشجویی است.
همچنین تنظیم رابطه دانشجویان و جنبش دانشجویی با نیرو و جریان اصیل و مردمی برانداز که نفی تمامیت جمهوری اسلامی و استقرار آزادی؛ دمکراسی و برابری و نظامی شورایی را سر لوحه اهداف خود قرار داده است یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. هر کس که در مبارزه علیه جمهوری اسلامی صادق باشد. در تنظیم رابطه با نیروهای مخالف جمهوری اسلامی صرف نظر از هر اختلاف نظر سیاسی و مرامی تنظیم رابطه ای دوستانه و انتقادی دارد نه ضدیت و دشمنی. همینطور در تنظیم رابطه با نظام های دیکتاتوری در ایران اگر مدعی طرفداری از دمکراسی باشد جانبداری از یکی در برابر دیگری را تبلیغ نمی کند.
ادمین کانال «بگونه» دوشنبه ۱۹ آذر ۹۷