بنابر اخبار دریافتی زندانی سیاسی ارژنگ داودی در قرنطینه زندان زاهدان مورد شکنجه قرار گرفته و از بلندی به پایین پرتاب شده است.

بنابه این خبر ارژنگ در حالی که پابند به پا و دستبند به دست داشت، به دفتر رئیس زندان مرکزی زاهدان محمد خسروی احضار شد. پس از بیرون آمدن از اتاق، توسط معاون رئیس زندان غلامرضا قدیر در حالیکه پابند و دستبند داشت از بالای پله های طبقه دوم ساختمان به پایین پرتاب شد.
این زندانی ۶۵ ساله که بدلیل پابند و دستبند قادر به کنترل خود نبود، بر اثر پرتاب، دچار شکستگی ران پای راست از دو نقطه، شکستگی ساق پای چپ، در رفتن کتف و ضرب دیدگی مهره‌های کمر شد. او تا آخر عمر قادر به راه رفتن نیست و هم اکنون در حد بسیار محدودی با واکر قادر به حرکت است. این در شرایطی است که آقای داوودی در یک اتاقک تاریک و کثیف در قرنطینه محبوس است. این اتاقک از زمان ساخت تاکنون نور ندیده و حتی یکبار سمپاشی نشده است. آقای داوودی در این سلول کثیف علاوه بر بیماریهای قبلی به بیماری پوستی نیز مبتلا شده است.

19 آذر97