به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، روز گذشته دوشنبه ۱۹ آذر ماه ۹۷، ماموران امنیتی زندانی سیاسی سابق رضا شهابی و چند تن دیگر را به علت نامعلوم بازداشت کردند. رضا شهابی و حسن سعیدی، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به همراه امیرعباس آزرم وند، رهام یگانه و کیوان مهتدی پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده اند.
هنوز خبری از دلایل این بازداشتها و اینکه بازداشت شدگان به کجا منتقل شده اند منتشر نشده است.
خانواده های بازداشت شدگان و دوستان و همکاران ایشان از صبح امروز سه شنبه ۲۰ آذر ماه، در اعتراض به بازداشت و با خواسته آزادی آنها در مقابل زندان اوین تجمع کردند.