میثم ال مهدی از کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فولاد اهواز از درب منزل توسط نهادهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شد.
۲۰ آذر ۹۷

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah