روز سه شنبه ۲۰ آذر۹۷ جمعی از کارگران تهران در حمایت از کارگران گروه ملی صنعتی فولاداهواز و کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند.
تجمع کنندگان همچنین خواستار آزادی نمایندگان بازداشت شده کارگران هفت تپه شدند.

photo_2018-12-11_18-13-40.jpg