نوشته الهه ب

در روزگاری که مردم ایران از گرسنگی به کلیه فروشی و فروش قرنیه چشم روی آورده اند،‌ دستمزد سلبریتی های فوتبالیست چقدر است؟ مگر همین مردم نیستند که این فوتبالیستها را تبدیل به چهره و سلبریتی کرده اند؟‌راستی کدام یک از این فوتبالیستها به حمایت از مردم ایران پرداخته اند؟‌ کدام یک از اینها از تظاهرات کارگران دفاع کرده اند؟
همه ما از ارقام قراردهای میلیاردی که فوتبالیستها دریافت می کنند با خبریم. آنها بخاطر چند ساعت بازی کردن و نشستن روی نیمکت های ذخیره مبالغ کلان دریافت میکنند و در برابر ظلم و جنایت رژیم حاکم بر ایران خاموشند. ای کاش فقط خاموش بودند. بارها دیده ایم که با بهانه های مختلف از سیاستهای این رژیم حمایت می کنند و تیغ سرکوب را علیه مردم تیز می کنند.
کارگران بیچاره و معلمان بی پناه باید بخاطر یک لقمه نان خود را به خاک و خون بکشند اما این افراد با بازی کردن و سرگرمی مبالغ میلیاردی میگیرند و گریبان خود را برای حمایت از رژیم چاک میدهند. ای کاش، خودشان بگویند مردم ایران را چند میلیارد فروخته اند؟!

آذرماه 97