کارگران ایران از «جلیقه زردها»ی فرانسه وام می گیرند
«دولت در حال ادرارکردن روی زندگی ماست اما رسانه‌ها می‌گویند باران می‌آید»
کارگران گروه ملی فولاد اهواز
لاریجانی که نعل وارونه می زنی جواب «بیداری اسلامی» را بگیر

20 آذر97