ایرج دانایی فرد از چهره های درخشان فوتبال ایران و زننده اولین گل تاریخ فوتبال ایران در جام جهانی، روز چهارشنبه ۲۱ آذر ۹۷ در شیراز درگذشت.