لنج‌داران  هندیجان در اعتراض به شرایط نامساعد کاری با پهن کردن سفره خالی در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند.
چهارشنبه ۲۱ آذر ۹۷

 

 

چگونه بوی الرحمان نظام بلند شده که محمد رضا حیاتی گوینده مجیز گوی تلویزیون رژیم می گوید: مقامات رده بالای کشور مردم رو تشویق میکنن با گرونی و مشکلات بجنگن خودشان اقامت کشورهایی رو دارند که بهشون فحش میدن و فرزندان اکثرشون تو آمریکا و کانادا زندگی میکنن!

 

 

فیلمی از تجمع خانواده های زندانیان سیاسی  مقابل دادستانی تهران در روز سه شنبه ۲۰ آذر ۹۷