میثم آل مهدی از کارگران فولاد اهواز که دیروز توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده بود امروز چهارشنبه ۲۱ آذر ۹۷ آزاد گردید.