وحید صیادی نصیری زندانی سیاسی – عقیدتی که در بند زندانیان جرایم خطرناک در زندان قم محبوس بود، بعد از ۶۰ روز اعتصاب غذای خشک جان سپرد. درخواست او این بود که از بند جرائم عمومی قم به زندان اوین یا گوهردشت کرج منتقل شود. خبر درگذشت این زندانی سیاسی را برخی از آشنایان و نزدیکان او به نقل از مادرش تأیید کرده‌اند.

21 آذر 97