رانندگان‌ سرویس های کارگران شرکت گروه ملی فولاد خوزستان، در اعتراض به عدم پرداخت ۲ ماه حقوق معوقه و عدم تمدید دفترچه های بیمه خود از شهریورماه سال جاری اعتصاب کردند.
این رانندگان از دیروز اعتصاب خود را شروع کردند.

پنجشنبه ۲۲ آذر ۹۷


photo_2018-12-13_10-55-17.jpg

 

امروز پنجشنبه ۲۲ آذر ۹۷ جوانان بیکار در رفسنجان در اعتراض به بکارگیری نیروهای غیر بومی در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان مقابل در ورودی این کارخانه تجمع کردند.

 

photo_2018-12-13_09-29-20.jpg

امروز پنجشنبه ۲۲ آذر ۹۷ گروهی از معلمان مقابل اداره کل همدان تجمع کردند.
رمعلمان معترض تراکت هایی در دست دارند که روی آنها نوشته شده: چرا صداو سیما خواسته های عدالت طلبانه فرهنگیان کشور را دربیست سال گذشته هیچگاه منعکس نکرده است

 

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان در مسجد گلزار برای احیای زاینده رود
پنجشنبه ۲۲ آذر ۹۷

 

 

اعتراض دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علم و به کیفیت بد و خام بودن نهار ظهر امروز پنجشنبه ۲۲ آذر ۹۷ دانشجویان در اعتراض به این موضوع غذای خود را در سلف خوابگاه چیدند.

photo_2018-12-13_10-45-49.jpg

 

سومین روز تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بروجرد مقابل فرمانداری با شعار:»شورای بی خاصیت استعفا استعفا »
این تجمع در اعتراض به پرداخت نشدن ۹ ماه حقوق می باشد.
پنجشنبه ۲۲ آذر ۹۷

 

 

تجمع سپرده گذاران غارت شده کاسپین کرمان امروز پنجشنبه ۲۲ آذر ۹۷
غارت شدگان شعار میدهند:»ایرانی به پاخیز از جا کن ریشه ظلم و ستم» و » نه محکمه نه دادگاس پولهای ملت کجاس؟!»