بر اساس این قطعنامه آزار و اذیت سازمان‌یافته دولتی شهروندان بهایی در ایران و همچنین تداوم نقض کنوانسیون بین‌المللی حقوق‌بشر توسط رژیم محکوم شده است.
این قطعنامه از دونالد ترامپ و وزارت امور خارجه آمریکا می‌خواهد تا تداوم نقض حقوق‌بشر توسط دولت ایران را محکوم کند و خواستار آزادی فوری کلیه زندانیانی شود که تنها به‌دلیل دین و مذهب خود زندانی هستند.
این قطعنامه همچنین از دولت آمریکا می‌خواهد مقام‌هایی که حقوق‌بشر را در ایران نقض می‌کنند، مورد تحریم قرار دهد. این قطعنامه توسط الیوت انگل، ایلیانا راس-لتینن و تد دویچ، از اعضای دموکرات و جمهوریخواه مجلس نمایندگان تهیه شده بود.

پنجشنبه ۲۲ آذر ۹۷