خواهر وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان لنگرود قم که روز چهارشنبه به دلیل اعتصاب غذا درگذشت، ادعای دادستان این شهر مبنی بر اینکه دلیل مرگ برادرش “بیماری کبدی” بوده را رد کرد.
الهه صیادی‌نصیری به رادیو فردا گفت: «جنازه را از پزشکی قانونی بیماستان بهشتی را تحویل گرفتیم و به بهشت معصومه بردند که ما تا صبح برای تشییع جنازه برویم. پسرم و برادرم جنازه را دیدند. فقط انگار خیلی استخوانی بود، دیگه هیچی ازش نمونده بود، هیچی ازش نمونده بود. طوری که برادرم وقتی جنازه را دید، دیگر نای حرف زدن نداشت».
الهه صیادی نصیری در پاسخ مهتاب وحیدی راد نسبت به گفته امروز دادستان قم که دلیل مرگ وحید صیادی نصیری را ناشی از بیماری کبد وی دانسته بود، گفت: « پزشکی قانونی در نامه ای محرمانه همین موارد را نوشته و پزشکی قانونی علت مرگ را در پاسخی کوتاه، اعتصاب غذا، خونریزی معده، پس زدن روده و کبد عنوان کرده‌اند.»
خانم صیادی نصیری افزود: «به ما گفته‌اند در مراسم تشییع جنازه بر ضد رژیم حرفی نزنید. آشوب نکنید، سر و صدا نکنید…

جمعه ۲۳ آذر۷ ۹