سپاسگزاری معلمان کرمانشاه از دانش آموزان شهرهمدان که روز گذشته در حمایت از معلمانشان در اعتراض به سیاستهای صداوسیمای رژیم علیه فرهنگیان کشور تجمع کردند.

جمعه ۲۳ آذر ۹۷