مصطفی تاج‌ زاده می گوید در مقایسه با انقلاب فرانسه و روسیه ما خیلی کم اعدام کردیم!

تاج زاده : « سر و ته قضیه ۸۸ رو که چیز بکنی همه‌ اش ۲۰۰ نفر کشته شده ، اون همه آشوب طولانی همه‌ اش ۲۰۰ تا کشته ، ما در انقلاب در اعدام مخالفین خیلی با احتیاط عمل کردیم کلا ۵۰۰ نفر اعدام شدن تازه اونا هم دزد و فاسد بودن ، معلوم نیست بی دین بودن بهایی بودن چی بودن » ! البته این خط امامی که خشابشان در تیر خلاص زدن ته کشیده بود و به اعدام با طناب دار روی آوردند و اینطوری اصلاح طلب شدند! مشتی از خروار را می گوید و راستی حالا و اکنون که مردم هم شعار میدهند «اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» چه فکر می کنید؟ شماهایی که سنگ اینها را به سینه می زدید!