خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسدارا ن جمعه ۲۳ آذر۹۷:
«یک قانونگذار آمریکایی وابسته به مجاهدین، با تازگی قطعنامه‌ای علیه ایران ارائه کرده است!
هدف از این قطعنامه که از حمایت ۱۰۳ قانونگذار در مجلس نمایندگان آمریکا برخوردار است، حمایت از «آرزوی مردم ایران برای تحقق ایرانی دموکراتیک، سکولار و غیر هسته‌ای» اعلام شده است!»