مراسم خاکسپاری زنده یاد وحید صیادی نصیری امروز جمعه ۲۳ آذر ۹۷ انجام شد. این زندانی سیاسی ۲۱ آذر ۹۷ پس از ۶۰ روز اعتصاب غذا در زندان لنگرود قم جان در راه آزادی ایران داد. روانش شاد باد.