فعالان محیط زیست در تظاهرات کارگران فولاد اهواز
شنبه ۲۴ آذر ۹۷

photo_2018-12-15_16-23-20.jpg

 

سخنان «غریب حویزاوی» در سی و ششمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد و بیست و ششمین روز تجمع در مقابل مراکز دولتی و خیابانهای شهر اهواز
شنبه بیست وچهارم آذر نودوهفت