علی باقری از فعالان مدنی و معترضان دی ماه ۹۶ امروز ۲۵ آذر ۹۷ هنگام مراجعه به شعبه اول دادگاه انقلاب اراک برای دریافت حکم خود توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت و برای تحمل حکم به زندان اراک منتقل شد.
علی باقری از جمله افشاکنندگان قتل وحید حیدری از دستگیر شدگان قیام دی ماه ۹۶در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک در زیر شکنجه بود. وی در سال گذشته همراه با محمد نجفی، عباس صفری، بهزاد علی بخشی، مسعود عاجلو و تعدادی دیگر بازداشت شده بودند. علی باقری در دادگاه انقلاب اراک به ۱۳ سال و نیم زندان محکوم شده است.
وی همراه با محمد نجفی با اتهام کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارجی، تبلیغ علیه نظام و توهین به خامنه ای به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
علی باقری روز دوشنبه ۲۵دی۱۳۹۶، بازداشت و در ۲۴ اسفند ۹۶ با وثیقه آزاد شده بود.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah