سایت حکومتی «سیاست روز» یکشنبه ۱۸آذر ۹۷ نوشت:
«این روزها که شاهد تظلم‌خواهی و عدالت‌خواهی مردم فرانسه علیه سردمداران لیبرال هستیم و داد مردم مظلوم بلند شده است، این روزها که… خبر رسیده… فرانسه برای مهار مردم از گروهک تروریستی منافقین کمک خواسته و از آنها برای بازداشت و ضرب ‌و شتم مردم استفاده می‌کند.
یکی از ۵قدرت بزرگ جهان و عضو دایم شورای امنیت ملل ‌متحد و دارنده حق وتو در سازمان ملل، برای حل و فصل مسایل و مشکلات داخلی خودش و برای سرکوب مردم معترض خودش، دست بهدامن یک گروه سیاسی خارجی و یک مهمان تبعیدی آسیایی شده!
خبری که وسط خیابانهای پاریس و در روز روشن اتفاق می‌افتد و در این روزها هم مکرر در مکرر تکرار می‌شود و تمامی شهروندان فرانسوی هم که آن وسط توسط یک عده پناهنده جهان‌سومی(شرقی کله سیاه) سرکوب می‌شوند اما حتی یک نفرشان متوجه چنین چیزی نشده و حتی پلیس‌های فرانسوی هم که گاهاً همان وسط خیابان جبهه عوض می‌کنند و به صف تظاهرکنندگان می‌پیوندند، از چنین واقعه حیرت‌انگیزی بی‌خبر گذشته یا به‌دیده اغماض عبور کرده‌اند و…
دیروز دست‌کم هزار نفر از مردم توسط تروریستهایی که فرانسه برای روز مبادا به آنها ملجأ داده بود، کتک خورده و بازداشت شده‌اند».

 

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah