رضا پهلوی در یک سخنرانی خواستار ضبط اموال مقامات رژیم در خارج از کشور و دادن آن به اپوزیسیون (خودش) شد!
این درخواست رضا پهلوی با واکنش ایرانیان در شبکه های اجتماعی روبرو گردیده و از جمله یک خبرنگار در توییتر از رضا پهلوی پرسیده است: «جناب پهلوی؛ آن به گفته مادرتان ۶۲ میلیون دلار و به گفته منابع دیگر چند میلیاردی که پدرتان با خود از ایران خارج کرد یا کرده بود از کیسه ملت نبود؟»
این پرسش به شکل‌های مختلفی در توییت‌های منتقدان ایرانیان بیان شده است و اشاره آنها به اعتراف رضا پهلوی در گفتگو با صدای آمریکا در مورد میزان پولی است که پدرش پس از سقوط رژیمش با قیام مردم ایران در سال ۵۷ با خود به خارج برد می باشد که رضا پهلوی ۶۲ میلیون دلار عنوان کرده بود. حالا از این حرف ها بگذریم به قول یک ضرب المثل معروف ایرانی «میراث خرس به کفتار می رسد» و رسید حالا چرا میراث کفتار به خرس نرسد! بالاخره شاه و شیخ تاریخا وارثین یکدیگر بوده و هستند .طفلکی ۶۲ میلیون دلار کمشه و به چپاول آخوند زاده ها حسود یش شده!

25 آذر 97

http://t.me/begoonah1

https://www.instagram.com/begoonah