روزنامه روسی «ودموستی Vedomosti » با استناد به سه منبع نزدیک به مدیریت عالی «روس‌نفت» پیش تر خبر خروج این شرکت بزرگ نفتی روسیه از ایران را منتشر کرد و نوشت که این شرکت سیاست خود را در رابطه با پروژه‌های ایران تغییر داده است.
به نوشته «ودموستی» تصمیم شرکت روس‌نفت به دلیل تحریم‌‌های نفتی آمریکا بوده است.ایگور سچین مدیر اجرایی شرکت روس‌نفت امیدوار بوده است که «آمریکا برای برخی از شرکای مستقل خود استثناهایی قائل شود». اما آمریکا چنین استثنایی برای شرکت‌های روسیه از جمله «روس‌نفت» قائل نشد.

یکشنبه ۲۵ آذر ۹۷

 

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah