فیش حقوقی پاسدار حسین شریعتمداری سندی از غارت و چپاول با لباس حقوق ماهیانه! مدعی «اقتصاد مقاومتی» (فقر و گرسنگی دادن به مردم) ماهیانه ۱۸۷ میلیون تومان حقوق می گیرد. حساب کنید در سال چقدر میشود و تازه این دزدی در زرورق قانونی است!
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah