به گزارش کانون مدافعان حقوق بشرخانم نرگس محمدی که از دسترسی به دارو و رسیدگی ها ی وزشکی محروم می باشند در نامه ای به محمود جعفری دولت‌‌آبادی، دادستان تهران ن در روز ۷ آذر ۹۷ از وضع نگران کننده جسمی خود شکایت کرده و گفته است که امکانات لازم برای کنترل‌های پزشکی و درمانی به او ارائه نمی‌شود.
در بخشی از نامه نرگس محمدی پس از برشمردن احکام غیرعادلانه‌ای که به گفته او بر پایه اتهامات دروغ و بی‌اساس داده شده‌اند، به دادستان تهران نوشته است:
« متاسفانه اینجانب چشم امیدی به رعایت انصاف و عدالت از سوی سیستم قضایی کشورم ندارم. لذا در مورد احکام‌ غیر عادلانه سخنی نمی‌گویم، اما از حضرتعالی تقاضا دارم لااقل شرایط مراقبت‌های پزشکی و دسترسی ما به پزشکان متخصصی که سال‌ها تحت مراقبت آنها معالجه شده‌ایم و همچنین دسترسی به داروهای‌مان را فراهم آورید.»

یکشنبه ۲۵ آذر ۹۷

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah