محمد حسین سپاسی ۲۹ ساله و برزان محمدی، کارگر ۴۰ ساله کرد دو تن از بازداشت شدگان تظاهرات مرداد ماه سال جاری، آنها از سوی قاضی صلواتی هر کدام به ۲ و ۶ سال زندان محکوم شدند و هم اکنون در زندان تهران بزرگ محبوس میباشند.
زندانی کرد برزان محمدی در تهران مشغول کارگری بود و پس از بازداشت نیز تمامی وسایل شخصی او توسط ماموران وزارت اطلاعات ضبط شد.

25 آذر 97

http://t.me/begoonah1

https://www.instagram.com/begoonah