به گزارش خبرگزاری فارس، وی در متن استعفا خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشت: «از اینکه اینجانب را قابل دانستید و در این مقطع از بنده دعوت نمودید که در این وزارتخانه همراهتان باشم کمال تشکر و قدردانی را دارم. اجازه می‌خواهم از خدمت تان مرخص شوم و به فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود در سنگر قبلی‌ام ادامه دهم».

انتصاب وی سر و صدا ایجاد کرده و هنوز هم گفته میشود که به رغم اعلام استعفا در جلسه این وزارت خانه حضور داشته است.

26 آذر97

 

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah