در ۳۰ امین روز بازداشت سپیده قلیان و بعد از دو هفته بی خبری مطلق از وضعیت وی ساعاتی پیش توسط نیروهای امنیتی به دادگستری شوش انتقال یافت و‌ هم اکنون در دفتر دادستان میباشد. دوشنبه ۲۶ آذر ۹۷

 

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah