دانشجویان خوزستان امروز دوشنبه ۲۶آذر ۹۷ با ابراز انزجار از دستگیری و بازداشت کارگران پیامی در حمایت از کارگران فرستاده اند. دانشجویان استان خوزستان حمایت خود را از کارگران اعلام کرده و گفتند هرگونه تعرض به کارگران فولاد را اهواز را محکوم می کنند و خواهان آزادی بی قید و شرط همه کارگران هستند.
حمله شبانه به منازل کارگران از شیوه های ضد مردمی است کارگرانی که برای بدست آوردن حقوق پایمال شده خود به خیابان آمده اند این محرومان که چیزی برای از دست دادن ندارند.
به این سیاستهای سرکوبگران و ضد آزادی پایان دهید و کارگران را هرچه زودتر آزاد کنید دوران سرنیزه به سر آمده است .
تاکی باید ملت ساکت باشند؟
چه انتظاری از خیل گرسنگان دارید؟
تاکی شما می خواهید هر غلطی بکنید و مردم دم برنیاورند؟
الملک یبقی مع الکفر و لان یبقی مع الظلم

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah