بازداشت کارگران برای جلوگیری از تجمع و اعتراض کارگران به جای پاسخ دادن به خواسته های آنها می باشد.دیشب ماموران امنیتی با یورشی گسترده به منازل کارگران این مجتمع صنعتی که تا ساعت ۲نیمه‌شب ادامه داشت ۱۵نفر از آنان را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.
در این یورش گسترده که بدون ارائه حکم بازداشت صورت گرفته است علاوه بر بازداشت این ۱۵نفر، منازل کارگران دیگری نیز مورد تهاجم مأموران امنیتی قرار گرفته است اما مأموران به‌دلیل آن که آنان در منازل خود نبوده‌اند موفق به بازداشت این کارگران نشده‌اند. بسیاری از این کارگران برای جلوگیری از بازداشت، بناچار دیشب را در خیابانهای اهواز به صبح رسانده‌اند.
اسامی ۱۵کارگری که تا کنون بازداشت آنها مسجل شده است به شرح زیر می‌باشد:
۱- میثم علی قنواتی ۲- عیسی مرعی ۳- امین علوانی ۴- مرتضی اکبریان ۵- طارق خلفی ۶- مسعود عفری ۷- جعفر سبحانی ۸-مصطفی عبیات ۹-غریب حویزاوی ۱۰- حسین داودی ۱۱- کریم سیاحی ۱۲- میثم آل مهدی ۱۳- حامد باصری ۱۴- حافظ کنعانی ۱۵- حامد جودکی
منازل کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در حالی دیشب مورد یورش گسترده مأموران امنیتی قرار گرفته است که آنان ۳۸روز است در اعتصاب به‌سر می‌برند و مدت ۲۴روز متوالی با تجمعات خیابانی در خیابانهای اهواز خواهان رسیدگی به مطالبات بر حق خود هستند.
اما دولت تدبیر و امید سرمایه‌داران و غارتگران و کل دم و دستگاه حکومتی به جای رسیدگی به خواستهای کارگران ستم دیده و به جان آمده گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، نیمه‌های شب به منازل آنان یورش می‌برند و با انداختن لرزه بر اندام همسران و فرزندان آنان، ددمنشانه اقدام به بازداشت نان آورانشان می‌کنند.
بازداشت کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز لکه ننگی است بر دامن تمامی کسانی‌ که ۴۰سال پیش با ژست مستضعف پناهی سرنوشت جامعه ما را به‌دست گرفتند و اینک با بی‌شرمی وصف ناپذیری با هجوم شبانه به منازل کارگرانی که خواستی جز پرداخت دسترنجهایشان و جلوگیری از تعطیلی و نابودی یک مجتمع عظیم صنعتی ندارند یورش می‌برند و آنان را به غل و زنجیر می‌کشند.
دوشنبه ۲۶ آذر ۹۷
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah