علاوه بر حضور گسترده نیروهای گارد ویژه در مقابل استانداری و دادگستری خوزستان در خیابان نادری نیز حد فاصل استانداری تا پل سفید نیروهای گارد ویژه و لباس شخصی مستقر شده اند. در طول این مسیر اجازه پارک به هیچ خودرویی را نمیدهند و تعدادی جرثقیل حمل ماشین، خودروهای پارک شده را از محل به جای دیگری منتقل میکنند.
بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به اتحادیه آزاد کارگران ایران در صف آرائی گسترده ای که بدنبال بازداشتهای گسترده دیشب از صبح امروز علیه کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی در سطح شهر اهواز صورت گرفته علاوه بر نیروهای انتظامی و گارد ویژه، نیروهای سپاه و ارتش نیز دیده میشوند.

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد مصمم به برگزاری تجمع اعتراضی هستند و بازاریان و مردم اهواز را به یاری می طلبند. گزارش شماره دو اتحادیه آزاد کارگران

دوشنبه ۲۶ آذر ۹۷
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah