شیما و شکوفه زنگنه دو نوکیش مسیحی هستند که حدود دو هفته پیش در اهواز بازداشت شدند،و در زندان توسط بازجوها مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتند.

27 آذر97

 

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah