روز سه‌شنبه ۲۷ آذر ماه ۹۷ بازنشستگان تهران و خراسان رضوی در اعتراض به وضعیت معیشتی و پایین بودن حقوقهایشان مقابل ساختمان مجلس رژیم و سازمان برنامه و بودجه در مشهد تجمع کردند.

«حقوق ما ریالیه هزینه ها دلاریه نه تکریم نه تحقیر» و «دشمن ما همینجاست دروغ میگن آمریکاست » وحمایت از کارگران فولاد اهواز و معلمان در بند از جمله شعارهای تجمع امروز بازنشستگان بود.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah