محمد سیدی کاشانی از چهره های مبارز مردم ایران و انسانی فرهیخته و متواضع و مجاهدی خستگی ناپذیربود که خاطراتش در ویدیو کلیپ هایی در یوتیوب موجود است. وی از مسئولین نهاد ترانه و سرود مجاهدین و یکی از خالقین و آفرینندگان شمار زیادی از سرودهای انقلابی در زندانهای شاه و پس از انقلاب ضد سلطنتی می باشد. «سمفونی مقاومت، ترانه سرودهای مجاهدین»، نام کتابی است که در اسفند ۱۳۹۶ به‌قلم محمد سیدی کاشانی، از پرسابقه‌ترین اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، منتشر شده است.
گوهر اساسی تمام این فصل، نکته‌یی است که سیدی کاشانی در مقدمه کتاب خود آورده است: «آنچه من در نگارش این سطور در نظر داشته‌ام، دفاع از پیام‌ها و کلمات حقه‌ای است که ترانه‌ها، سرودها و سروده‌های این چند دهه حامل آن بوده است؛ دفاع از کلمه مقاومت، کلمه آزادی، یا: صدق، فدا، برابری، تسلیم‌ناپذیری، ۳۰ خرداد، ارتش آزادی‌بخش، سرنگونی و انقلاب».

یادش گرامی باد

http://t.me/begoonah1

https://www.instagram.com/begoonah