سیدحبیب طباطبایی کارگر گروه ملی صنعتی فولاد اهواز آزاد شد

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد بی هیچ قید و شرطی بیدرنگ باید آزاد گردند .
همچنین یازده نفر از کارگران بازداشت‌شده شرکت فولاد اهواز با قرار کفالت آزاد شدند.

اسامی کارگرانی که تا کنون آزاد شدند:

۱- سیدحبیب طباطبایی ۲- جواد غلامی ۳- محسن بلوطی ۴- مهدی طهماسبی ۵- کوروش اسماعیلی ۶- علی امامی ۷- عبدالرضا دستی ۸- سهراب نعامی ۹- حسین عساکره ۱۰- فریبرز شیخ رباط ۱۱- سید علی جواد پور

اسامی کارگرانی که تا کنون آزاد شدند:

۱- سیدحبیب طباطبایی ۲- جواد غلامی ۳- محسن بلوطی ۴- مهدی طهماسبی ۵- کوروش اسماعیلی ۶- علی امامی ۷- عبدالرضا دستی ۸- سهراب نعامی ۹- حسین عساکره ۱۰- فریبرز شیخ رباط ۱۱- سید علی جواد پور
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah

 

چهارشنبه ۲۸آذر۹۷