بدنبال سرکوب و بازداشت گسترده کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز که از سه روز پیش ادامه دارد مرحله دیگری از سرکوب و احضار کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از صبح امروز کلید خورد.
بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران، صبح امروز اس ام اسی از سوی دادگستری شهرستان شوش به آندسته از کارگران این مجتمع کشت و صنعت که در طول اعتصاب 28 روزه آنان بازداشت شده بودند ارسال و در آن گفته شده است: » قرار نهایی برای پرونده شما صادر شد»
بنا بر این گزارش، علاوه بر این، طی تماسی تلفنی از سوی ستاد خبری اداره اطلاعات شوش با نماینده های کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و فعالین صنفی این شرکت، تعداد چشمگیری از آنان به این نهاد احضار شده اند که میباید ساعت 13 ظهر امروز در محل این نهاد حضور پیدا کنند.

28 آذر97

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah