ماجرای اعتراض کارگران گروه ملی فولاد اهواز به روایت دزدی به نام مدیرعامل بانک ملی:
هم مواد اولیه هست، هم نقدینگی؛ کارگران اجازه فعالیت کارخانه را نمی‌دهند!
کارگران گروه ملی فولاد به بهانه حمایت از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه کارشان را تعطیل کردند. این در حالی است که مشکل کارگران نیشکر هفت‌تپه حل شد و به سر کار خود بازگشتند، اما کارگران فولاد به اعتراض خود ادامه دادند.

برخی عوامل بیرونی، کارگران فولاد اهواز را تحریک می‌کنند.

چهارشنبه ۲۸ آذر ۹۷

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah