تجمع سپرده گذاران غارت شده کردمان
با شعار: دست های پشت پرده با عدالت چه کرده
پنجشنبه۲۹آذر ۹۷

 

 

 

شعار: «عبدی بهشتی آزاد باید گردد» و «حاکم به این بی غیرتی هرگز ندیده ملتی» در تجمع فرهنگیان اصفهان

گزارش تصویری از تجمع فرهنگیان در مقابل اداره آموزش و پرورش اصفهان
صبح امروز پنجشنبه فرهنگیان بازنشسته در اعتراض به وضعیت معبشتی خود دست به اعتراض زدند . این تجمع که در اصفهان و چند استان دیگر کشور برگزار شد هدف و خواسته اصلی فرهنگیان که در شعارهایشان منعکس می گردید بهبود وضعیت معیشتی،ارتقای مستمری‌ها و بهبود سطح خدمات درمانی بیمه پایه است. افزون بر این فرهنگیان به سیاست های ضد فرهنگی حکومت و همچنین سیاست هایی که علیه منافع ملی مردم ایران است اعتراض کردند. شعارهای «دشمن ما همینجاست دروغ میگن آمریکاس» و «قرار انقلاب ما این نبود/حبس و فساد و فقر و تبعیض نبود» یا «عبدی بهشتی آزاد باید گردد» و «حاکم به این بی غیرتی هرگز ندیده ملتی» بیانگر این موضوع بودند. پنجشنبه ۲۹ آذر ۹۷

photo_2018-12-20_11-52-11.jpg

گزارش تصویری از تجمع اعتراضی فرهنگیان گیلان -پنجشنبه ۲۹ آذر ۹۷

photo_2018-12-20_11-52-07.jpg

گزارش تصویری از تجمع فرهنگیان بازنشسته یزد امروز پنجشنبه ۲۹ آذر ۹۷

 

photo_2018-12-20_11-52-02.jpg