ترامپ اعلام کرد که جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا تا پایان فوریه پست خود را ترک می کند
جیمز متیس در نامه ای در باره استعفایش نوشته است که از دولت ترامپ می‌رود تا او بتواند وزیر دفاعی همسو با اندیشه‌هایش منصوب کند.

21 دسامبر 2018

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah