بجای برف و باران،بیکفایتی و بیرحمی و بدبختی از در و دیوار این کشور میبارد این هم کادوی مسئولین کشور برای یلدای مردمم.
خدا را شکر می کنم که فعالان مدنی، فعالان محیط زیست ، فعالان سیاسی، نویسندگان، معلمان، کارگران، دانشجویان ووو ….. را همه را زندانی کردید! و دیگر
قشری باقی نمانده که به دادمان برسد. بچه ها در مدرسه میسوزند و فعالان در زندان و مردم عادی در جامعه !
از فردا بهتر است علاوه بر چاقو که در کیف فرزندانمان میگذاریم که از ترس تجاوز بتوانند از خودشان محافظت کنند باید یک کپسول آتش نشانی هم اضافه کنیم که حداقل آتش نگیرند و در راه علم نسوزند!!
بچه های بی گناه اینگونه در آتش میسوزند این حاکمان دلسوز چگونه قرار است سوزانده شوند را نمیدانم حتی به چه کسی تسلیت گفتن را نمیدانم اما خدا به همه ما صبر دهد نمیدانم جای مسئول آموزش و پرورش در زندان است یا پدر من و امثالهم !
بجای برف و باران،بیکفایتی و بیرحمی و بدبختی از در و دیوار این کشور میبارد این هم کادوی مسئولین کشور برای یلدای مردمم.
پیشاپیش یلدایتان مبارک!
۲۹ آذرماه ۱۳۹۷

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah