فریبرزشهرکی حقوقدانی که پیگیر دستگیری لیلی خاتمی فعال حقوق کودکان و زنان بود توسط اطلاعات زاهدان دستگیر و بشدت شکنجه شده است.
هر دو آنها در زاهدان دستگیر شده اند و از وضعیت شان هیچ خبری در دست نیست.
فریبرز شهرکی، حقوقدان یکی از شعبه‌های حل اختلاف قضایی در زاهدان که پس از بازداشت لیلی خاتمی همراه با پدر ایشان پیگیر کار لیلا خاتمی بود که ازحدود ۱۸ روز پیش از سوی اداره اطلاعات زاهدان بازداشت شده است.
لیلا خاتمی فعال حقوق کودکان و زنان است که در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه و مناطق محروم زاهدان برای کودکان، برنامه‌های نمایشی، گروه‌درمانی و قصه‌خوانی برگزار می‌کرد.

جمعه ۳۰ آذر ۹۷
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah