به گزارش خبرگزاری فارس، جمعی از دانشجویان و گروهی از مردم تهران در اعتراض به برخورد حاشیه ساز نماینده سراوان با کارمند گمرک، تجمع کردند.
بر اساس این گزارش، در این تجمع که با فراخوان مجمع عدالتخواه دانشگاه تهران برگزار شده، تظاهرکنندگان با شعارهایی همچون «من هم کارمند گمرک هستم» از این کارمند حمایت کرده و حمایت ۴۰ نماینده مجلس از برخورد نماینده سراوان را محکوم کردند.
تجمع‌کنندگان با امضای طوماری خواستار استعفای نماینده سراوان شدند.

جمعه ۳۰ آذر ۹۷
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah