شاهد علوی یک روزنامه نگار ایرانی مقیم امریکا است که صفحه توییتر خود نوشته است:با یکی از بستگان اسماعیل بخشی  گفتگو کردم و تا چند ساعتی دیگر منتشر می‌کنم. خلاصه‌اش این‌که: به اسماعیل بخشی در زندان داروهای توهم زا داده‌اند. شکنجه‌اش کرده‌اند از جمله به بیضه‌هایش شوکر زده‌اند. از کار اخراج شده و حساب‌های بانکیش توقیف شده است. ارتباطش با وکیلش قطع شده است

30 آذر97
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah