روزنامه آلمانی «بیلد» روز جمعه ۳۰ آذر گزارش دادکه دولت آلمان پرواز هواپیماهای شرکت ماهان به مبدا و مقصد آلمان را از آغاز سال جدید میلادی ممنوع می‌کند.
به گزارش بیلد، دولت آلمان به دنبال مذاکرات فشرده با مقامهای آمریکا تصمیم گرفته است تا پروازهای هواپیمایی ماهان ایر به مونیخ و دوسلدورف را ممنوع کند.
شرکت ماهان ایر در سال ۲۰۱۱ به اتهام ارائه خدمات به نیروی قدس سپاه در فهرست تحریمی آمریکا قرار گرفت.
رویترز می‌گوید،یک سخنگوی دولت آلمان حاضر نشده است در خصوص گزارش روزنامه بیلد و ممنوعیت پرواز هواپیماهای ماهان ایر ابراز نظر کند.
طبق این گزارش ممنوعیت پرواز هواپیماهای ماهان از ژانویه ۲۰۱۹ یعنی ۱۰ روز دیگر آغاز می‌شود.
آمریکا در سال ۲۰۱۱ شرکت ماهان ایر را اتهام ارائه خدمات به نیروی قدس سپاه پاسداران و انتقال نیرو و سلاح به لبنان و سوریه در فهرست تحریمی خود قرار داد.
آمریکا همچنین تاکنون تعدادی از شرکت های مرتبط بابا ماهان ایر را تحریم کرده است.

شنبه ۱ دی ۹۷
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah