بنا به گفته مقامهای حکومتی شرکت های بونگه و کارگیل دو غول بزرگ تجارت جهانی در زمینه مواد غذایی به دلیل اعمال تحریم‌های بانکی آمریکا معامله با ایران را متوقف کرده‌اند.
به گزارش یورو نیوز در این خصوص یک مقام آگاه اروپایی به رویترز گفت که تقریبا شانسی برای ادامه معاملات گندم، ذرت و شکر و سایر اقلام غذایی با ایران وجود ندارد چرا که بانک‌های کشورهای غربی از انجام تراکنش‌های مالی با بانک‌های ایرانی سرباز می‌زنند.

شرکت‌های چندملیتی بونگه و کارگیل از جمله غول‌های تجارت جهانی محصولات کشاورزی از جمله گندم، ذرت و سویا، شکر، روغن پالم و برنج محسوب می‌شوند.

شنبه ۱ دی ۹۷
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah