امروز شنبه اول دیماه ۹۷ یک کارگر شرکت ملی حفاری  اهواز در اعتراض به فقر شدید و عدم پاسخگویی کارگزاران رژیم در این شرکت با بلند کردن پلاکارد اعتراضی در مقابل این شرکت دست به تحصن زد.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah