تجمع مال باختگان بهمن خودرو
شنبه اول دی ۱۳۹۷

photo_2018-12-22_11-33-55

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری آبادان

روز شنبه اول دیماه ۹۷جمعی از کارگران شهرداری آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل شهرداری در آبادان کردند.

photo_2018-12-22_11-33-52

کارگران شرکت کیسون قطار شهری اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن ۱۹ماه حقوق عقب افتاده مقابل این شرکت تجمع کردند.

photo_2018-12-22_11-33-49

 

تجمع گروهی از رانندگان اتوبوس‌های ناوگان حمل و نقل شهری، مقابل سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها در تهران معترضان اتوبوس‌های خود را در همان محل پارک کرده‌اند.

شنبه ۱ دی ۹۷

photo_2018-12-22_11-33-46

امروز شنبه ۱ دی ۹۷ جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران ظهر امروز در اعتراض به رفتار نامناسب نماینده سراوان با کارمند گمرک، مقابل مجلس تجمع کردند.
دانشجویان در یکی از دسته نوشته هایی که بهمراه داشتند نوشته بودند: گل بگیرند در این مجلس را.

photo_2018-12-22_18-30-39.jpg